Épületek
Vízház - Fűrésztelepi átrakó - Felvételi épület - Áruraktár

Asztalom építését a gőzüzemű vontatási telep kialakításával folyattam. A váltókörzet, valamint az állítóműveket takaró kiemelhető Stirodur domboldal közé ékelődött kis terület, túl nagy dolgok megvalósítását nem tette lehetővé. Korábban ide szerettem volna egy zárt medencéjű fordító korongot, valamint egy I gerendás megtámasztású szénkarámot is.

 

A telep első vágánya mellé - hely hiánya miatt - csak egy szénkupacot sikerült oda biggyesztenem.

 

A szén feladására egy kittben talált lépcsősor magasságát alapul véve, applikáltam össze a fűtőház előtti feladó rámpát.

 

 

A szén mozdonyokba juttatására a Ferro Train öntvény bronz kosarait szereztem be, ezek felhúzására gyufaszálakból ácsolt,(remélem, nevezhetem így) széndarut készítettem.

 

 

Majd egy sötétzöldre átfestett, patinált mozgó kifolyócsöves vízdarut ragasztottam a fűtőház vágányai közé.

 

Ezek után az Artitec műgyanta épület összeállítása következett.

 

 

Az előző részben megemlített épületekkel szemben támasztott laza szabály rendszerembe - ez az eredetileg francia vasútról származó - de építészeti stílusában jól illeszkedő épület, lett a vontatási telepem a laktanya, műhely valamint vízház létesítménye.

 

 

 

A telep lécrácsos szerkezetű alkatrész tároló épületéhez két Auhagen kittet használtam fel.

 

Az elkészült épületek leragasztása után füvesítéssel fejeztem be a vontatási telep területét és környezetét.

Ezek után egy újabb megoldandó feladat következett, ami a kulisszán látható átjáró eltakarása volt.

A jobb oldali hurok átvezetésére készült nyílást, a Vollmer cég épületéhez hasonló robosztus fűrésztelepi átrakó, valamint egy félbevágott raktárépület segítségével kívántam eltüntetni.

Az ív után lefektetett ütközőbakban végződő egyenes, a csalás része. Ezt majd a későbbi asztal szemlélője úgy fogja érzékelni, mint ha ott valójában egy használatban lévő csonka vágány lenne.

 

Az átrakó épület fagerendáihoz gázgyújtó gyufaszálakat, a padozat valamint a függőleges oldalak deszka fedéséhez előre bekarcolt balsafa lapokat használtam.

 

Az épület arányainak ellensúlyozása érdekében,(hogy a világoskék háttér előtt ne a semmiből nőjön ki egy felhőkarcoló) gipszkarton lapból kifaragott támfallal, emelkedő átmenetet képeztem. Ezt még a későbbiek során, a háttérre felragasztott bokrokkal tovább javítottam.

Majd a kulissza felé forduló kezdődő vágányív vonalában,- ezt az ívet eltakarva -, az épületet a támfalhoz rögzítettem.

 

Ezt követte az átjárót takaró raktárépület összeállítása.

 

 

Ennek befejezése után, a már korábban bemutatott kittek egyikében található darut feláldozva, elkészítettem és helyére erősítettem az átrakóépület emelőszerkezetét.

 

Majd ezt a támfal előtti deszka burkolatú pajta elkészítése követte.

 

A jobb oldali átrakó alatti átjáró tökéletes kitakarása érdekében a kivehető raktár épület oldalára egy félbevágott zárt teherkocsit ragasztottam. Ennek köszönhetően ezen az oldalon már nem lehet látni a ki vagy behaladó vonatokat.

A túloldalon viszont a vágány előtt, máglyába rakott fűrészelt deszka rakatok elhelyezésével próbáltam elfedni az átjáró nyílását. Ebből az átrakó felöl lévő elsőt, egy kicsit magasabbra kicsit szabálytalanabbra emeltem.

 

 

 

 

Az elkészült deszka rakatok után az állomás felvételi épülete következett.

 

Az ideiglenesen összeállított épületvázat az asztalon túl szélesnek találtam. Ezt a problémát egy 25 milliméter széles kimetszéssel orvosoltam.

Átszabtam még a pálya, valamint az út felöli homlokzat tűzfalait is, itt az 52 fokos dőlésszöget 40-re csökkentetem.

 

Majd a fűtőházhoz hasonlóan a homlokzat síkjából pozitívan kiemelkedő téglaburkolatú lábazat felragasztását követően, az állomásépületet festettem és öregítettem.

Ezt követte állomás raktár épületének összeállítása.

 

A felragasztott ajtó és ablakkeretekkel egybe öntött fabetétek eltüntetésére, telibe gitteltem a külső falakat.

 

Amíg a felvitt gitt réteg száradt, a raktárépület méretének megfelelően egy gisz karton lapba belekarcoltam a magas rakodó kőburkolatát.

 

Ezek után csiszolás, festést, és a tetőcserép méretre szabását követően "egérrágottan" átdeszkáztam a tűzfalak homlokzatát...

 

A következő részből kiderül, miként fejezem be az asztal tájépítését, valamint miként kezdem el a részletek kidolgozását.