Pályaterv

A rendelkezésemre álló hely a már korábbi asztalhoz kialakított lecsukható térrész lett, ami egy behatárolt méretekkel rendelkező doboz 350×95-ös 40 centiméter magas terepasztal építését teszi lehetővé.

Ugyanúgy, mint az előző asztalnál, a kulissza által két részre osztott ovális kör lett a pálya alapja, ami mögött egy háromvágányos rejtett pályaudvar szolgál az üzemen kívül pihenő vonatok tárolására. Jobb- és baloldalt egy-egy hurokkal teszem lehetővé az állomásról kijáró szerelvények bármilyen irányú fordítását. Ferencvárad vágányainak tervezése során elsődleges szempontom egy vágánytengely-ugrásos csatlakozó állomás jellemzőinek besűrítése volt. Ezért a második vágány lett az átmenő fővonal, míg az első lett a csatlakozó szárnyvonal fogadó fővágánya. A baloldali dupla átszeléses váltókörzet, lehetővé teszi, hogy ne akadályozzák a fővonal forgalmát az állomás mögötti fűrészüzem, fatelep rakodóvágányaira való tolatások, kihúzások. A harmadik vágányt egyaránt használom majd vonatok felállítására, tárolására valamint érkező tehervonatok fogadására is. A negyedik lett a körüljáró vágány, melyről a vontatási telep, valamint a három tároló csonka járható be.

Azt, hogy miként sikerül mindennek megbízható alapot készítenem, avagy miként birkózom meg az asztalos munkálatokkal, mindezt már csak a következő részből derítheted ki.