Vázszerkezet - Kapcsolópult - Vágányfektetés - Villamos bekötés

 

A korábbi tapasztalataim alapján jól bevált 10 mm anyagvastagságú rétegelt lemezt használtam fel a vázszerkezethez.

 

Az asztal felezőpontjára helyezem a fiókszerűen kihúzható kapcsoló pultot, ennek helye jól látszik a fotón.

A kulissza ívét mindkét sarokban előre kivágtam az alaplemezből.

 

 

Most már megnyugodtam, mindent jól mértem, az asztal tökéletesen becsúszott a helyére.

De más méretbeli különbségekkel csak ezután szembesültem. A helyzet az volt, hogy a Wintrackbeli rajzom és a kiterített vágányhálózatom között 6-7 cm plusz mutatkozott. Gyakorlatilag a rajz szerint kirakott vágányok túllógtak az asztalon. Nem nagyon értettem a dolgot.Többször is leellenőriztem, újra mértem hátha én tévedtem, de nem, sajnos a program csúsztatott.

Mivel a baloldalon mutatkozott a túllógás, ezért az asztal felezőig feltolt baloldali váltókörzetet már nem lehettet az állomási vágányok felé tolni, ez a kitérők kettévágásával járt volna, így hát két választási lehetőségem maradt: vagy a völgyet átívelő idetervezett TT lemezhidak hosszát csökkentem, vagy a várdomb alatti alagút bejáratoknál látszó enyhe R-493 mm íveket cserélem le az illúzióromboló R-261 mm-es ívekre, ez utóbbinál maradtam.

 

 

Az állomási rész alá 4 mm vastag parafát ragasztottam, majd ezt követte a váltókörzetek nagyon pontos beállítása.

Mivel az asztal aluról teljesen zárt gipszkarton lapon fekszik, ezért a vezetékezést, a váltó állítóművek beszerelését, egészen egyedi módon kellett megoldanom.

 

Az asztal elülső részén, a vágányok szintjétől 5 cm mély, süllyesztett csatornát kellett kialakítanom.

Itt kapnak helyet a kitérők mozgatásához szükséges Conrad motoros állítóművek, de innen futnak ki a mozgását közvetítő vonóvezetékek is.

 

Vonóvezeték csatornáknak vékony szívószálakat használtam fel, amiket besüllyesztettem a parafába.

Következetett a kapcsolópult, amit a lehető legegyszerűbben alakítottam ki......

 

A gépeim irányítását, egy digitális kezdőkészletből származó Roco Multimausal, míg a kitérők állítását a hagyományos analóg módon fogom vezérelni.

Ennek megfelelően építettem ki a két hálózat fővezetékeit a pulton belül.

Ebből az egyik trafóról kijövő, az állítóművek, elektromágnesek mozgatására, míg a másik erősítőtőből kijövő a pálya betáplálására, valamint a váltók szívdarabjának polarizálására szolgál.

A váltók átállítását, visszajelzését, polarizálását egymástól két független áramkörrel rendelkező, kétállású billenő kapcsolókkal oldottam meg, míg végül az elkészült pultra már csak az asztal vágányábráját kellett felragasztanom.

A rendkívül gyors kapcsolópult kiépítés után, következet a vágányfektetés, amihez a Roco cég H0e termékeit választottam. De még mielőtt vad kopácsolásba kezdtem volna, a kitérők üzembiztonságán kellett javítanom.

Ehhez először is eltávolítottam a váltók oldaláról a felesleges asztalfeletti állítóművek csavarkötéseit, támaszait stb............

 

Majd forrasztással, kötöttem össze a közbenső-csatlakozó síneket, valamint a csúcssíneket a forgáspontok közelében.

Ezután a háttért, valamint az asztallapját festettem le.

 

A vonóvezetékeket L alakban meghajlítottam majd az összekötőrúdban lévő furattal ráfűzem a kitérőket.

 

A váltók rögzítése után az állítóművek kerültek a helyükre, majd az állomási vágányok.

 

Majd legvégül hosszú, unalmas kábelbujtatással, forrasztással eltöltött hónapok következtek.......

 

A következő részből kiderül, miként sikerült a völgyhidakat, a településen belüli közutat, valamint a pálya ágyazatát, domborzatát elkészítenem.